WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

Kancelaria w zakresie windykacji należności świadczy:

 • konsultacje, analiza dokumentów informowanie o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw w tym dokonanie oceny, co do przebiegu postępowania,
 • negocjacje pozasądowe z dłużnikiem – motywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania długu, podpisania ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • wysyłka monitów wzywających do zapłaty wierzytelności,
 • wykorzystywanie wszelkich dopuszczalnych środków prawnych zmierzających do zaspokojenia należności,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie pism w trakcie procesu, aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji,
 • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu,
 • współpraca z komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o.,
 • reprezentacja w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela.

 

 

 

“Milczenie uważa się za oznakę zgody. ”

– prawo rzymskie