KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, która obejmuje:
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładanie i rejestracja spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji w KRS/ rejestracja działalności gospodarczej,
  • sporządzanie projektów umów, opinii i analiz prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prowadzenie spraw w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
  • reprezentowanie Klienta na etapie rozwiązywania sporów na drodze polubownej, jak i przed sądami powszechnymi, administracyjnym oraz organami administracji,
  • windykacja należności.

 

„Nie można procesować się dwa razy o to samo.”

– prawo rzymskie