POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę http://radcaostrow.com/ prowadzoną przez Kancelarię Radców Prawnych M. Sadowska, J. Foedke z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wiosny Ludów 29/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski); wpisaną do CEIDG; NIP: 622-26-87-733; REGON: 300932295 oraz adres poczty elektronicznej: ostrow@post.pl . Korzystając ze strony internetowej naszej kancelarii akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Kancelarii.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię Radców Prawnych M. Sadowska, J. Foedke przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Administratorem danych osobowych są:
  – radca prawny Magdalena Sadowska,
  – radca prawny Justyna Foedke,

prowadzące Kancelarię Radców Prawnych M. Sadowska, J. Foedke przy ul. Wiosny Ludów 29/1 w Ostrowie Wielkopolskim.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 2. Kancelaria Radców Prawnych M. Sadowska, J. Foedke poprzez formularz kontaktowy  na stronie http://radcaostrow.com/ gromadzi następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych odpowiednio w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skontaktowanie się z Państwem przedstawiciela naszej Kancelarii.
 2. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku nawiązania kontaktu oraz udzielenia informacji w związku ze świadczonymi przez nas usługami.
 3. Dane osobowe gromadzone przez Witrynę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.
 5. Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych przysyłając wiadomość e-mail: ostrow@post.pl
 7. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w naszej witrynie internetowej, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.