PRAWO SAMORZĄDOWE

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa samorządowego, dzięki naszej wiedzy i bogatej praktyce w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego możemy zaoferować pomoc prawną w pełnej obsłudze wszelkich jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych oraz zleconych, w szczególności w zakresie przekazywania realizacji zadań na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • przygotowanie lub opiniowanie rozmaitych aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego, uchwał i umów, w szczególności tworzenie lub opiniowanie aktów prawnych prawa miejscowego,
  • uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych – udział w sesjach rady, udzielanie opinii i wyjaśnień w zakresie podejmowanych uchwał, wyjaśnianie kwestii proceduralnych,
  • uczestnictwo w naradach i negocjacjach – udzielanie opinii i konsultacji podczas narad tematycznych, prowadzenie w imieniu organów wykonawczych negocjacji z podmiotami trzecimi,
  • zastępstwo procesowe – reprezentowanie w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi w sporach powstałych w związku z działalnością samorządów,
  • bieżąca informacja w zakresie obowiązujących przepisów – bieżąca analiza nowych aktów prawnych w kontekście zmian prawa w zakresie działalności samorządu terytorialnego,
  • świadczenie pomocy prawnej odbywa się w formie dyżurów w siedzibie jednostki według zapotrzebowania – poza dyżurami stały kontakt telefoniczny i mailowy.

“Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.”

– prawo rzymskie