ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym jak i sądowym, w tym:
  • za szkody osobowe z tytułu szkody majątkowej na osobie w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • za szkody majątkowe związane z utratą i uszkodzeniem mienia,
  • od ubezpieczycieli w przypadku sporów związanych z wypłata odszkodowania.
“Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi. ”

– prawo rzymskie