PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych, która obejmuje:

  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej SIWZ, umowy konsorcjum, umowy wykonawczej, umowy z podwykonawcami,
  • reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed KIO.

“Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.”

– prawo rzymskie