PRAWO CYWILNE

Kancelaria w zakresie prawa cywilnego proponuje Klientom w szczególności:
  • pomoc w sprawach o ochronę dóbr osobistych, prawa autorskie,
  • pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego : o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, o wykonywanie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • pomoc w sprawach z zakresu prawa spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, w przedmiocie roszczeń zapisobierców, przygotowywanie umów dotyczących spadku, ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • pomoc w sprawach z zakresu prawa zobowiązań: opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta, udział w negocjacjach związanych z zawieraniem umów, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań,
  • pomoc w sprawach z zakresu ochrony własności i posiadania; sprawy dotyczące współwłasności oraz zniesienia współwłasności; zasiedzenie i służebności.

 

“Pacta sunt servanda. ”

– prawo rzymskie